Podmioty działające na rynku nieruchomości 5423

podmioty na rynku nieruchomości

Na rynku nieruchomościami działa wiele podmiotów gospodarczych

W dzisiejszym artykule, wraz z http://investdom.pl wymienimy sześciu najważniejszych  z nich i dokonamy krótkiej charakterystyki.

 1. Inwestorzy. To niejednolita grupa. Są użytkownicy, którzy po prostu kupują dom, by w nim zamieszkać. Wyróżniamy także właścicieli, inwestujących w nieruchomości po to, by je wynajmować. Jest też miejsce dla spekulantów, którzy posiadają nieruchomość przez krótki czas, a w przypadku wzrostu cen sprzedają je. Czasami takie działanie jest nazywane „grą w hossę”
 2. Kredytodawcy. Udzielają kredytów pod tzw. zabezpieczenie hipoteczne. Ryzyko związane z udzielaniem kredytu wiąże się głównie z wypłacalnością kredytobiorcy, która z kolei jest powiązana z potencjałem generowania zysku przez daną nieruchomość. Na naszym rynku (należącym do rozwiniętych) funkcje kredytodawcze pełnią nie tylko banki, ale także fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe.
 3. Deweloperzy. Zajmują się określaniem funkcji, jakie może pełnić dana przestrzeń, pozyskują pieniądze na realizację inwestycji i kierują jej realizacją. Dewelopera odróżniamy od inwestora, ponieważ deweloper nie musi angażować swojego kapitału. Również ta grupa nie jest jednolita. Spotykamy deweloperów-inwestorów, a także deweloperów-spekulantów.
 4. Pośrednicy. Zajmują się dostarczaniem uczestnikom rynku wiedzy o stanie rynku, pomagając im podejmować decyzje. Istotnym polem ich działania jest kojarzenie potencjalnych kontrahentów i pomoc w formalnościach. Pożądanym efektem pracy pośrednika jest realizacja transakcji, której przedmiotem są prawa władania, związane z nieruchomościami.
 5. Ostatnia grupa podmiotów to specjaliści działający na rynku. Wśród nich:
 • rzeczoznawców
 • doradców na rynku nieruchomości
 • architektów
 • agentów ubezpieczeniowych
 • zarządców nieruchomości
 • planistów

Niektórzy uczestnicy rynku pełną jednocześnie więcej niż jedną funkcję, np. duże biura nieruchomościami zajmują się nie tylko pośrednictwem, ale i działalnością deweloperską, wyceną i zarządzaniem. W kolejnych wpisach zostaną omówieni bardziej szczegółowo.

Szukasz nieruchomości w mieście Opole?