Windykacja 945

windykacja

Podczas obrotu gospodarczego dochodzi do wymiany między kupującymi a sprzedającymi. Pierwsi z nich nabywają produkty lub umiejętności, na którym im zależy, drudzy bogacą się. Niestety bywa tak, że nie wszyscy konsumenci chcą płacić za usługi. Wiąże się to oczywiście z licznymi problemami pojawiającymi się u sprzedawcy. Jak radzić sobie w tak wyjątkowej sytuacji? Należy skorzystać z pomocy osoby zajmującej się windykacją. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym jest windykacja oraz kto może skorzystać z usług radcy prawnego lub adwokata zajmującego się takimi sprawami, przeczytaj poniższy wpis.

Co to jest windykacja

Słowo to pochodzi od łacińskiego vindicatio, które stosowane było już w Starożytności. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego windykacja to nic innego jak dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty.

Głównym celem windykacji jest odzyskanie należnych rzeczy lub pieniędzy, w zależności od tego co stanowi przedmiot handlu. Działania podejmowane w zakresie windykacji muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Kontrola płatności

Skuteczna windykacja jest niemożliwa bez stałego monitorowania wpływów. Dzięki statystykom ustalono, że najlepszym sposobem na ściągnięcia długów jest windykowanie należności nieregulowanych od trzech miesięcy. Jest to tak zwany młody dług. Jeśli chcesz szybko reagować oraz wszczynać dochodzenie w odpowiednim czasie, pamiętaj o prowadzeniu płatności oraz monitorowania ich. najlepszym dowodem transakcji będą faktury ze sprzedaży.

Miękka windykacja

Miękka windykacja to nic innego jak łagodne dochodzenie swoich należności. Jest również sposobem do nawoływania kontrahentów do wpłacania należności w terminie. Do miękkiej windykacji zaliczyć można:

  • przypomnienie o dokonaniu zapłaty,
  • wezwanie do zapłaty,
  • wezwanie do zapłaty z notami odsetkowymi.

Oprócz powyższych działań, warto podjąć się również zapisów na tradycyjnych wezwaniach do zapłaty, które będą informować dłużników o konsekwencjach. A mowa tutaj o komunikatach mówiących o:

  • przekazaniu danych dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej,
  • powierzeniu sprawy kancelarii windykacyjnej,
  • opublikowaniu długów na giełdzie długów,
  • przekazanie sprawy do sądu.

Twarda windykacja – windykacja Opole

Twarda windykacja jest kolejnym etapem, gdy podejmujemy próbę odzyskania swoich należności. Jeśli dotychczasowe działania nie przynoszą efektów, warto w tym momencie podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy profesjonalnej kancelarii windykacyjnej i wkroczenie na drogę sądową z dłużnikiem.

Kiedy windykacja

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, prowadzisz mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo, a nawet wielką spółkę akcyjną, możesz skorzystać z usług profesjonalistów zajmujących się windykacją. Ważne, by rozpocząć proces windykacji jak najwcześniej, ponieważ istnieje spora szansa na szybkie i polubowne odzyskanie należności.