Zatrzymanie prawa jazdy 811

zatrzymanie prawa jazdy

Nie ma chyba bardziej dotkliwej kary dla kierowcy, niż zatrzymanie jego prawa jazdy. W jakiej sytuacji może to nastąpić, jasno określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. W dzisiejszym wpisiem przybliżmy problem, z którym może spotkać się każdy z nas. Nie wiesz jak zachować się podczas zdarzenia, gdy policjant zatrzymuje Twój dokument? Czy masz jakieś prawa? Jeśli chcesz znać odpowiedź na te i na inne pytania, koniecznie sprawdź nasz dzisiejszy wpis.

Podstawa prawna do zatrzymania prawa jazdy

Podczas zatrzymania, policjant ma prawo zatrzymać nasze prawo jazdy. Informacje na ten temat znaleźć można w art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca wskazuje tam na przykłady, w których policjant jest uprawniony do zabrania dokumentu. Są to:

 1. prawo jazdy jest na tyle mocno zniszczone, że jest niemożliwe odczytanie umieszczonych tam danych,
 2. policjant podejrzewa, że sfałszowano dokument,
 3. dokument utracił termin ważności,
 4. została przekroczona liczba 24 punktów karnych przez właściciela prawa jazdy,
 5. w ciągu 1 roku od dnia wydania prawa jazdy, przekroczono liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 6. policjant podejrzewa, że kierujący pojazdem jest pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości pod wpływem innych środków,
 7. wydano postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wobec właściciela dokumentu,
 8. na kierującym ciąży zakaz prowadzenia pojazdów,
 9. wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Oprócz tego, w ustawie wspomniano również o możliwości zatrzymania prawa jazdy przez policjanta lub osobę do tego uprawnioną, jeśli zaistniało podejrzenie, że kierujący pojazdem popełnił przestępstwo lub wykroczenie skutkujące zakazem prowadzenia pojazdów.

Co wolno policjantowi

Każda osoba kierująca pojazdem powinna wiedzieć, że policjant jest uprawniony wyłącznie do odebrania jej dokumentu prawa jazdy. Co ważne, nie może on wydać postanowienia w tej kwestii, ponieważ decyzja o przedmiocie zatrzymania i zwrocie dokumentu może zostać podjęta jedynie przez sąd lub prokuratora.

Osoba zatrzymująca Twoje prawo jazdy musi wydać pokwitowanie, które uprawnia Cię do dalszego prowadzenia pojazdu przez następne 7 dni. Kolejnym krokiem podjętym przez policjanta, jest przekazanie dokumentu właściwym organom po upływie 7 dni od faktycznego odebrania prawa jazdy. Następnie sąd lub prokurator ma 14 dni na wydanie kolejnych postanowień.

Jeśli nie jesteś pewien, czy kroki podjęte wobec Ciebie są właściwe, skonsultuj to z adwokatem, który pomoże Ci w tej niekomfortowej dla Ciebie sytuacji.

Odwołanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Warto pamiętać, że przysługuje Ci prawo do odwołania się od decyzji sądu i prokuratury. Twoje zażalenie możesz złożyć sam lub upoważniony do tego adwokat. Masz na to 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Twoje stanowisko powinno być odpowiednio uzasadnione. Warto odnieść się do:

 • oceny stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu,
 • stopnia zawinienia kierowcy wobec popełnionego czynu,
 • oceny warunków osobistych oraz właściwości kierowcy i jego dotychczasowego sposobu życia,
 • konsekwencjach wynikających z braku prawa jazdy, które mogą mieć realny wpływ na życie kierowcy i jego rodziny/

Co ważne, jeśli to starosta podjął decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, masz 14 dni na odwołanie się.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy prawnika, jeśli nie jesteś pewien jak zachować się w danej sytuacji.