Dziedziczenie gospodarstwa rolnego 1551

dziedziczenie_gospodarstwa

Wedle polskiego prawa, dziedziczenie gospodarstwa rolnego, nie jest proste. Wynika to z podejścia, które jasno wskazuje na to, by to nie obcokrajowcy dziedziczyli konkretne dobra, a Polacy. Prawo jednak ulega zmianie. Czy obecnie również obowiązują tak drakońskie zasady? Czy istnieją zapiski, na które szczególnie musisz zwrócić uwagę? Na te i na inne pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Dziedziczenie gospodarstwa – najważniejsze informacje

Obowiązujące przepisy wskazują, że do spadku można zostać powołanym w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • na mocny ważnego testamentu,
 • poprzez działania przepisów ustawy Kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że nie było testamentu, został on uznany za nieważny lub ustawa ta reguluje kwestię dziedziczenia wyłącznie w części.

Za przedmiot, który może zostać dziedziczony, uznaje się każde prawo oraz rzecz majątkową. Oznacza to, że również gospodarstwo rolne może być przekazane w spadku.

Do tej pory głównym problemem, z którym spotykały się osoby chcące dziedziczyć grunty rolne, był brak odpowiedniego wykształcenia w tym kierunku lub nie posiadanie kwalifikacji rolniczych.

Czym jest gospodarstwo rolne?

Za gospodarstwo rolne uznaje się:

 • grunty rolne wraz z gruntami leśnymi,
 • budynki lub ich część,
 • urządzenia,
 • inwentarz.

W przypadku tego ostatniego możemy go zaliczyć do gospodarstwa rolnego pod warunkiem, że stanowi lub może stanowić zorganizowaną całość gospodarstwa.

Regulacje prawne związane z dziedziczeniem

Według art. 1058 Kodeksu cywilnego nabywanie spadku nieruchomości następuje dokładnie w ten sam sposób, co w przypadku nabywania innych praw i przedmiotów pozostawionych przez zmarłego.

Jeśli jesteś spadkobiercą, dobrze wiesz, że najkorzystniejszym sposobem na odziedziczenie czegokolwiek, jest zapisane owej rzeczy w testamencie osoby zmarłej. Rozwiązanie to sprawia, że nie musisz martwić się żadnymi dodatkowymi formalnościami związanymi z nabyciem danego majątku – w tym przypadku, gospodarstwa rolnego.

Sprawa nieco się komplikuje, jeśli mamy do czynienia z ustawowym dziedziczeniem, czyli takim, gdy zmarła osoba nie pozostawiła po sobie testamentu lub został on uznany za nieważny. Wówczas do dziedziczenia dopuszczeni są również członkowie najbliższej rodziny zmarłego – współmałżonek i dzieci. Kolejnymi osobami mogącymi dziedziczyć są rodzice oraz rodzeństwo zmarłego. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, o art. 1059 Kodeksu cywilnego, który zaznacza, że spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeśli w chwili otwarcia testamentu:

 • pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej,
 • ich zawód pozwala na prowadzenie produkcji rolnej,
 • są małoletni,
 • pobierają naukę zawodową.
 • uczęszczają do szkoły,
 • są trwale niezdolni do pracy.

Sposobów na dziedziczenie gospodarstwa rolnego jest kilka i nie różnią się one za bardzo od działań podejmowanych w przypadku jakiegokolwiek innego dobra materialnego osoby zmarłej. Na uwagę zasługuje, jednak fakt, że proces ten bywa nieco utrudniony w przypadku dziedziczenia ustawowego.