W jedności siła – moc stowarzyszeń 1575

Pomoc kancelarii prawnej udzielana stowarzyszeniom

W demokratycznym społeczeństwie ważne role do odegrania mają stowarzyszenia. Ludzie o podobnych celach zrzeszają się w zwarte grupy, które wspólnym głosem oraz staraniem mogą naprawdę wiele osiągnąć. Ważne jest, że opierają się – bez względu na ich pole działania – na szlachetnej i pięknej idei dobrowolności.

Swoboda w działaniu

Ludzie łączą się we wspólnym celu. Nawzajem się wspierają, gdyż przyświeca im wspólna wartość. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Każdy przystępuje do stowarzyszenia z własnej, nieprzymuszonej woli.

Ludzie zrzeszają się, bo mają świadomość tego, że zespołowo mogą znacznie więcej osiągnąć. Działanie stowarzyszenia ma większą moc niż poczynania jednostek, choćby nawet najbardziej aktywnych.

Oczywiście w niektórych sytuacjach poglądy członków się różnią. Bywa, że jeden lub kilku z nich stanowią mniejszość. W takim wypadku albo akceptują zdanie powzięte przez większość, albo – jeśli sprawa jest dla nich wyjątkowo ważna – po prostu opuszczają stowarzyszenie.

Mogą wówczas założyć nowe stowarzyszenie i pójść swoją własną drogą.

W każdym razie warto należeć do stowarzyszenia, w którym możemy nie tylko realizować swoje pasje, zainteresowania – ale także dzielić się swą wiedzą z innymi. Trudno wyobrazić sobie społeczeństwo obywatelskie bez stowarzyszeń. To przecież one stanowią o jego sile.

Stowarzyszenie jest jak państwo

Stowarzyszenie jak państwo ustanawia swoje prawdodawstwo, zbiór uchwał oraz postanowień. Wyłania ze swoich szeregów władzę wykonawczą, który nazywamy poważnie zarządem.

Pomoc kancelarii prawnej

Przy zakładaniu stowarzyszenia oraz w trakcie jego działalności warto skorzystać z usług kancelarii prawnej i skonsultować się prawnikiem.

Dotyczy to wielu aspektów działania tego rodzaju organizacji. W oparciu o informacje zawarte na stronie kancelarii z Opola przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • Sporządzanie statutu
  • Czynności założycielskie
  • Rejestracja
  • Zmiany w rejestrze
  • Tworzenie projektów aktów wewnętrznych
  • Reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi, polubownymi czy Sądem Najwyższym

W każdym razie bez względu na to, czy przynależysz do któregoś z licznych stowarzyszeń, czy też nie – warto wiedzieć, jak działają oraz jakie przynoszą korzyści społeczeństwu.