Prawa matki do dziecka 740

matka

Decyzja o posiadaniu dziecka jest podejmowana przez oboje partnerów, którzy stają się w późniejszym czasie – matką i ojcem. Oboje posiadają względem dziecka pewne prawa i obowiązki. Jednak czy są one równe i czy w momencie rozstania rodziców, dziecko zawsze zostaje przy matce? Na te i na inne tematy postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

Co to jest władza rodzicielska

Na władzę rodzicielską składa się ogół praw i obowiązków, które rodzic jest winny względem dziecka. Ich głównym zadaniem jest zadbanie o bezpieczeństwo i interesy pociechy. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zaznaczono, że władza rodzicielska w równym stopniu przysługuje obojgu rodziców (art.93 § 1 k.r.o.).

Co ważne, władza rodzicielska nie jest uzależniona od tego, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, ponieważ dotyczy ona relacji rodzica z dzieckiem, a nie matki z ojcem.

Władza rodzicielska po rozwodzie

Jeśli rodzice zdecydowali się na rozstanie, rozwód lub nie mogą znaleźć kompromisu względem wychowywania dziecka, sąd ma prawo zmodyfikować obowiązującą do tej pory władzę rodzicielską. W praktyce oznacza to, że może ona zostać zawieszona lub całkowicie odebrana.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej – związana z przemijającą przeszkodą, do której zaliczamy chorobę rodzica lub jego pobyt za granicą.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – związana z trwałą przeszkodą, która uniemożliwia wykonywanie władzy rodzicielskiej. Oprócz tego jest ona związana z nadużywaniem jej oraz zaniedbaniem swoich obowiązków względem dziecka.

Zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej dotyczy zarówno matki jak i ojca.

Kto płaci alimenty – ojciec, czy matka?

Ojciec i matka w równym stopniu zobowiązani są do wychowania i utrzymania dziecka do momentu, gdy będzie mogło samo się utrzymać. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiadany przez dziecko majątek, wystarcza do zaspokojenia jego potrzeb.

Jaka wysokość alimentów

Kwota alimentów uzależniona jest od kilku czynników:

  • uzasadnione potrzeby dziecka, do których zaliczyć można również chorobę wymagającą leczenia, rozwijanie umiejętności oraz uczęszczanie na dodatkowe zajęcia,
  • możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców – tutaj należy podkreślić, że nie chodzi o zarobki.

Utrzymanie dziecka – na kogo spada ten obowiązek?

Do obowiązków rodziców należy zapewnienie dziecku środków utrzymania. Niezależnie od tego, czy pozostają oni w związku małżeńskim, czy nie.

Po ustaleniu wysokości kosztów utrzymania dziecka, cała kwota zostaje podzielona pomiędzy rodziców. W zależności, który rodzic ponosi koszty związane np. z wyżywieniem, czy opłatami za przedszkole, powinien on dostać połowę tej kwoty od drugiego rodzica.

Jeśli natomiast rodzic sprawuje osobistą pieczę nad dzieckiem tzn. zawozi do przedszkola, czy gotuje dla niego posiłki, może koszta z tym związane wpisać do obowiązku alimentacyjnego.

Ważną kwestią jest również to ile rodzice dziecka zarabiają, ponieważ im większe zarobki, tym większe zobowiązania do utrzymania dziecka.

To nie prawda, że tylko ojciec płaci alimenty, ponieważ obowiązek ten w równej części spada na każdego z rodziców. Jedynym wyjątkiem może być opieka naprzemienna lub brak możliwości podjęcia pracy przez jednego z rodziców z powodu choroby czy niepełnoprawności.

Aby skutecznie egzekwować prawo ojca i matki, należy zatrudnić skutecznego prawnika, który nie pozwoli na niedopatrzenia i naruszenia względem, któregokolwiek z rodziców.