Kto dziedziczy spadek po ojcu? 1216

Wraz ze śmiercią jednej z osób z rodziny, pojawia się pytanie co stanowił jej testament oraz komu należy się spadek. Sprawdź, czy po śmierci swojego ojca możesz liczyć na spadek oraz czy wchodzi on w skład majątku wspólnego małżonków.

Spadek po ojcu – kto dziedziczy?

Główną podstawą prawną do dziedziczenia po ojcu jest przede wszystkim jego ważny testament. Należy pamiętać, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Oznacza to, że jeśli pan X sporządził swój testament, a z jego treści wynika, że całość spadku przypada na jego syna, przy okazji pomijając młodsze dziecko oraz żonę, to całość spadku trafia do starszego dziecka. Młodsze dziecko i żona w takim wypadku mają prawo do zachowków. Istnieje jednak kilka sytuacji, gdy spadkobierca nie otrzyma zachowku. Jest to powiązane ściśle z wydziedziczeniem, zrzeczeniem się dziedziczenia lub niezgodności dziedziczenia.

Jednak co dzieje się, gdy testamentu nie ma lub jest on nieważny? W takim wypadku dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Spadek po ojcu, gdy żyje matka

Jak mówi ustawa, to dzieci powołane są w pierwszej kolejności do pobrania spadku oraz jego małżonek. Każde z nich powinno dziedziczyć po równo, jednak część należąca się małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W momencie, gdy dziecko spadkobiercy nie dożyło otwarcia dokumentu spadkowego, jego udziały spadkowe przypadają jego dzieciom, czyli wnukom.

Spadek po ojcu, gdy nie żyje matka

A co, jeśli w chwili śmierci ojca, jego małżonka również nie żyje? Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Pan X nie zostawił po sobie testamentu. W momencie, gdy zmarł, nadal żyją jego dzieci, jednak żona już nie. W takiej sytuacji mówimy o ustawowym dziedziczeniu przez dzieci. Każde z nich musi dostać po połowie całości spadku.

Spadek po ojcu a wspólnota majątkowa

Spadek po ojcu, podlegający dziedziczeniu różni się w zależności od małżeńskiego ustroju majątkowego, w którym pozostawał spadkobierca. W przypadku, gdy ojciec i matka mają wspólność majątkową, w trakcie procesu dziedziczenia po jednym nich, podziałowi podlega połowa wspólnego majątku.

Spadek po ojcu po rozwodzie

Co dzieje się ze spadkiem po ojcu, który jest rozwodnikiem? Rozwód to złożony proces, w którego skład wchodzi również zrzeknięcie się prawa do dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku. Jeśli zmarły był rozwiedziony i zostawił dzieci, według ustawy to one w pierwszej kolejności są uprawnione do dziedziczenia.

Jak otrzymać spadek po ojcu?

Wszystkie formalności związane z nabyciem spadku załatwić należy w sądzie. Pamiętaj, by złożyć wniosek stwierdzający o nabyciu spadku lub u notariusza, który sporządzi dany akt.