Korupcja gospodarcza – obrona prawnika 842

O korupcjach słyszymy niemal codziennie. Ktoś został przyłapany, jednak nie przyznaje się do winy, ponieważ jego działanie nie miało związku z działaniem o charakterze korupcyjnym. Komu wierzyć? I dlaczego, niektóre działania uznawane są za korupcję gospodarczą, a inne nie? O tym dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

Korupcja gospodarcza – co to jest

Do korupcji gospodarczej zaliczyć można wszelkie akty przekupstwa wpływające na przebieg i realizację różnych działalności gospodarczych. Często pojawia się w formie łapówek ciężkich do wykrycia. Według art. 1 ust. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym „korupcja” związania jest z:

  • obiecywaniem,
  • wręczaniem,
  • żądaniem,
  • przyjmowaniem bezpośrednio lub pośrednio

korzyści majątkowych w zamian za podjęcie pewnego działania lub jego zaniechanie w wykonywaniu funkcji publicznej.

Typy korupcji

Korupcję gospodarczą można podzielić na dwa rodzaje.

Pierwsza z nich dotyczy wypadków mniejszej wagi. W przypadku wystąpienia stosownych okoliczności, podczas których dochodzi do udzielenia korzyści majątkowych lub ich przyjęcia, jednak nie są one mocno szkodliwe społecznie, zachodzi możliwość złagodzenia kary. Za popełnienie tego przestępstwa możemy spodziewać się kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Korupcja gospodarcza to również typ kwalifikowany. Jeśli doszło poprzez jej działanie do wyrządzenia szkody majątkowej, kara pozbawienia wolności może wynieść od 6 miesięcy, nawet do 8 lat. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym czym jest „szkoda” w pojęciu korupcji gospodarczej. Słowo to oznacza przede wszystkim wysokość wyrządzonej straty danemu przedsiębiorstwu lub innej jednostce gospodarczej, w której sprawca był jej reprezentantem lub pełnił ważną funkcję albo zajmował zwykłe stanowisko. Za znaczną kwotę majątkową uważa się 152.000 zł.

Problemy z korupcją gospodarczą

Głównym problemem korupcji gospodarczej jest przede wszystkim wpływ na relacje pomiędzy podmiotami w biznesie. Przeznaczanie środków na łapówki z zasobów firmy stanowi szkodę dla danego przedsiębiorstwa. Szczególnie można ten problem zauważyć na przykładach szybko rozwijających się gospodarczo państw takich jak Chiny, czy Indie.