Dozór elektroniczny 757

dozór elektroniczny

Metalowa obręcz umieszczona na nodze oskarżonego, która kontroluje jego przemieszczanie się w obrębie domu, kojarzy się większości ludzi z filmami akcji. Skazaniec, mimo zakazu, oszukuje system i stara się za wszelką cenę udowodnić swoją niewinność. Niestety filmy to tylko iluzja, która pozwala nam wierzyć w nierealne obrazy. A przecież dozór elektroniczny może dotyczyć każdego, nawet Ciebie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zapoznaj się z dzisiejszym artykułem.

Dozór elektroniczny – jak działa

Dzięki zastosowaniu dozoru elektronicznego, skazany ma prawo odbywać karę pozbawienia wolności we własnym mieszkaniu lub domu. Jest on przyznawany po tym, jak do Sądu Penitencjarnego zostało złożone stosowne pismo. Mimo, że kara wskazana przez Sąd ma na celu resocjalizację danego człowieka, to nie zawsze umieszczenie go w więzieniu jest odpowiednim krokiem. Dlatego też, jeśli istnieje taka możliwość – warto skorzystać z przywileju jakim jest dozór elektroniczny.

Na czym polega ten proceder? Jest on oparty na ograniczeniu wolności skazanego i kontroli jego zachowań poprzez zastosowanie środków technicznych. Dzięki temu rozwiązaniu, skazany może prowadzić normalne życie rodzinne, a czasami nawet wykonywać swój zawód, bez większych zmian.

Dla osoby skazanej, dozór elektroniczny oznacza noszenie specjalnej bransolety z nadajnikiem, która przekazuje informacje o miejscu jego pobytu specjalne służby oraz kuratora zawodowego. Jeśli w trakcie odbywania kary zostaną naruszone reguły, skutkiem tego działania, może być uchylenie zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym oraz dokończenie jej w więzieniu.

Przepisy prawne, które regulują SDE zawarte są w art. 43a i pozostałych Kodeksu karnego wykonawczego.

Wniosek o dozór elektroniczny

W przypadku SDE najważniejszą kwestią jest wniosek. Złożyć może go sam skazany lub jego obrońca. Kompetencje do złożenia dokumentu o dozór elektroniczny posiadają również prokurator, kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Pamiętaj, że można zrobić to zarówno po ogłoszeniu wyroku jak i w trakcie odbywania kary.

Wniosek powinien zawierać:

 • informacje związane z wyrokiem, m.in. sygnatura akt, data orzeczenia, wskazanie, czy kara już się rozpoczęła,
 • adres, pod którym odbywana ma być kara,
 • uzasadnienie wniosku.

Dla kogo dozór elektroniczny

Oczywiście dozór elektroniczny jest swego rodzaju przywilejem, na który nie każdy skazany może się załapać. Aby doszło do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o uzyskanie SDE muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • warunki mieszkaniowe skazanego pozwalają na zainstalowanie systemu,
 • osoby mieszkające ze skazanym, które są pełnoletnie, wyraziły zgodę na jego pobyt pod tym samym dachem,
 • istniała możliwość wskazania określonego miejsca stałego pobytu,
 • dozór elektroniczny jest wystarczającym środkiem do uzyskania oczekiwanych rezultatów resocjalizacyjnych,
 • kara nie jest dłuższa niż półtora roku pozbawienia wolności.

Kara dozoru elektronicznego szczególnie chętnie wykorzystywana jest podczas spraw związanych z uchyleniem skazanego od płacenia alimentów. Rozwiązanie to pozwala zachować pracę skazanemu, który w ten sposób reguluje swoje zobowiązania.

Kto nie skorzysta z dozoru elektronicznego?

Z SDE nie skorzystają skazańcy, którzy:

 • są recydywistami i dotyczy ich art,. 64 § 2 Kodeksu Karnego,
 • kara aresztu lub zastępcza kara aresztu za wykroczenie,
 • wyrok skazujący związany jest z karą porządkową lub środkiem przymusu, który skutkuje pozbawieniem wolności,
 • orzeczona została kara aresztu wojskowego.