Egzamin na tłumacza przysięgłego 1661

tłumacz przysięgły

Nie każda osoba może wykonywać zawód tłumacza przysięgłego. W związku z tym, że zawód ten łączy się z tłumaczeniami dokumentów urzędowych osoba, która chce zostać tłumaczem przysięgłym musi spełnić określone i rygorystyczne kryteria.

Tłumacz przysięgły – wymagania i egzaminy

Aby zostać tłumaczem przysięgłym posiadać należy obywatelstwo jedno z kraju Unii Europejskiej, w tym oczywiście polskiego. Konieczna jest znajomość języka polskiego. Warunkiem jest także posiadanie wykształcenia wyższego. Ponadto nie można być osobą karaną oraz należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jednak spełnienie tych warunków to jeszcze nie wszystko. Zatem jak uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Poza spełnieniem powyższych warunków konieczne jest także zdanie egzaminu państwowego. Egzamin ten organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlaczego egzamin jest konieczny? Przede wszystkim dlatego, że zawód tłumacza przysięgłego to ogromna odpowiedzialność. Jeśli chcemy przystąpić do egzaminu taką chęć należy pisemnie przesłać do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo następnie wyznaczy termin egzaminu.

Tłumacz przysięgły musi zdać egzamin składający się z dwóch części. Z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin pisemny trwa 4 godziny. W jego trakcie kandydat musi przetłumaczyć dwa pisma z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Egzamin ustny także polega na tłumaczeniu dwóch tekstów. Trzeba dodać, że egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego nie jest egzaminem darmowym. Po jego zdaniu tłumacz wpisywany jest na listę tłumaczy przysięgłych.