Outsourcing – sposób na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników 1470

outsourcing pracowników

Przedsiębiorcy, którzy pragną, aby ich firma działała sprawnie oraz przynosiła oczekiwane zyski zakładane w strategii biznesowej, korzystają z wielu rozwiązań, które do niedawna jeszcze były bardzo mało popularne. Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań biznesowych jest outsourcing pracowników.

Na czym polega takie działanie oraz jakie niesie korzyści?

Outsourcing jest usługą, która znana jest od stosunkowo dawna, jednak outsourcing pracowniczy jest mało znany, gdyż jego branża od niedawna stała się popularna w naszym kraju. Dzięki agencjom pracy oferującym m.in. outsourcing usług kontroli jakości przedsiębiorca może wyeliminować w swojej firmie dział kadrowy lub też w dużej mierze zmniejszyć jego rozmiary, co przyczyni się do dosyć dużych oszczędności, które można przeznaczyć m.in. na rozwój lub modernizację przedsiębiorstwa. Agencje pracy zajmujące się tą branżą mają rozbudowane kontakty nie tylko wśród pracowników niższego szczebla, ale także pracowników wykwalifikowanych oraz wśród kadry managerskiej.

Korzyści, jakie niesie ze sobą zastosowanie outsourcingu pracowników to m.in. uproszczenie oraz przyspieszenie procesu rekrutacji na wiele stanowisk w firmie, obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz utrzymaniem pracownika, przeniesienie obowiązku szkoleń pracowniczych na agencję pośrednictwa pracy oraz wiele innych korzyści, które sprawiają, że outsourcing jest tak popularny. Ważną kwestią przemawiającą za outsourcingiem pracowników jest także fakt, że firmy pośredniczące w zatrudnieniu organizują także zastępstwa oraz zajmują się sprawami związanymi z okresowymi badaniami pracowników. Jest to także niezwykle ważna sprawa, która z pewnością przyciąga coraz to większe grono przedsiębiorców.

Pomimo oczywistych korzyści płynących z zatrudnienia w takiej formie, istnieją także minusy, które warto wymienić. Są to np. słaby kontakt pracodawcy z pracownikiem. Często bywa tak, że pracodawca nawet nie zna swoich pracowników zatrudnionych na zasadzie outsourcingu. Przez ten fakt niemożliwe jest nawiązanie specyficznej więzi pracownika z firmą, co w dłuższej perspektywie czasu może mieć negatywny wpływ na morale kadry.

Z outsourcingu korzystają głównie duże korporacje oraz sieci handlowe, które z wielu powodów decydują się na tego typu rozwiązania. Wsparcie produkcji w postaci zatrudnienia pracowników poprzez firmy rekrutacyjne z roku na rok zyskuje na popularności, a nadchodzące lata pokażą, czy ta forma zatrudnienia utrzyma się na rynku, czy też zostanie wyparta przez inne, bardziej nowoczesne, które także są niezwykle interesującą alternatywą zatrudnienia.