SLM Adwokaci – Prawo Cywilne 701

prawo cywilne

Prawo Cywilne zajmuje się stosunkami osób cywilnych. Oznacza to, że reguluje nie tylko stosunki majątkowe, ale również osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Co ważne osoby te bardzo często łączą wspólny interes, praca, a nawet więzy krwi.

Czym zajmuje się prawo cywilne

Jako, że jesteśmy jedynie ludźmi, nasze cywilne aspekty życia mogą prowadzić do powstawania konfliktów. Z tego też powodu, kancelarie prawne oferują pomoc prawniczą w dziedzinie prawa cywilnego.

Przykładowe sprawy związane z prawem cywilnym:

  • rodzice nieodpowiednio opiekują się swoimi dziećmi zaniedbując swoje obowiązki,
  • jeden z rodziców nie wypłaca należnych alimentów,
  • pracownicy nie wypełniają swoich zadań rzetelnie,
  • autor utworu dopuścił się plagiatu.

Powodów może być wiele, dlatego też regulacje prawne związane z prawem cywilnym pomagają określić jak powinny wyglądać relacje między podmiotami na różnych płaszczyznach. Co ważne, w przypadku egzekwowania prawa cywilnego to nie państwo sprawuje nad tym pieczę, lecz obywatele. Z tego też powodu tak niezwykle ważna jest profesjonalna pomoc prawna.

Prawo Cywilne w pigułce

Prawo cywilne bez dwóch zdań stanowi niezwykle istotną część prawa prywatnego. Główny dokument regulujący stosunki cywilnoprawne to kodeks cywilny. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku dzieli ten obszar prawa na:

  • prawo własności i inne prawa rzeczowe – odnosi się do własności oraz ma za zadanie regulować ustanowienie związków między podmiotami a podmiotami użytkowymi; gwarantuje również przestrzeganie zasad w kwestii prawa do korzystania z danej rzeczy,
  • prawo ogólne – posiada najwięcej norm i ma za zadanie regulować wszystkie dziedziny życia,
  • prawo spadkowe – związane z szeroko pojętym dziedziczeniem, nadzoruje przekazywanie majątków na rzecz wyznaczonych osób,
  • prawo zobowiązań – kontrola działań pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą; regulacja wymiany dóbr oraz świadczonych usług jest przez nie regulowana.

Oprócz tego, w prawie cywilnym znajdziemy również inne części prawa, takie jak chociażby prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej. Znajdują się tam również przepisy związane z prawem spółdzielczym, prawem pracy oraz prawem rodzinnym.