O czym pamiętać podczas zakładaniu spółki? 1476

rodzaje i charakterystyka spółek

Jeżeli decydujemy się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, musimy pamiętać o wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności. Prawo gospodarcze daje nam do wyboru kilka rodzajów spółek. Pomoc prawnika przy zakładaniu spółki może być niezbędna m.in. przy wyborze formy opodatkowania. Rodzaje spółek są na tyle zróżnicowane, że osoba bez doświadczenia łatwo może się pogubić, dlatego warto zasięgnąć porady prawnej. Do wyboru mamy spółki kapitałowe i spółki osobowe. Najpopularniejsze spółki osobowe to: cywilne, jawne, partnerskie i komandytowe. Do najbardziej znanych spółek kapitałowych zaliczamy spółki: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rodzaje spółek

Spółka cywilna – jest to najbardziej popularna spółka spośród spółek osobowych. Charakterystyczna cecha tej spółki jest to, że nie posiada osobowości prawnej. Wszyscy wspólnicy mają prawo do prowadzenia spraw spółki. Założenie takiej spółki wymaga podpisania umowy spółki i zgłoszenia w urzędzie przez każdego ze wspólników.

Spółka jawna – nie posiada osobowości prawnej. Spółka jawna powstaje w chwili wpisu do rejestru. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego ze współwłaścicieli. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne oraz prawne. Wszyscy wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem.

Spółka partnerska– jest zakładana w celu wykonywania wolnego zawodu przez uprawnionych do tego partnerów. W skład spółki musi wchodzić minimalnie dwie osoby fizyczne. Dla spółki partnerskiej nie ma ustalonego minimalnego kapitału zakładowego. W tego rodzaju spółce w nazwie musi występować nazwisko jednego partnera oraz dopisek „i partnerzy” .

Spółka komandytowa– w spółce tej istnieją dwa rodzaje wspólników. Jednym z nich jest komplementariusz, jest on odpowiedzialny za działania spółki i podejmowanie decyzji, prze co ciąży na nim duża odpowiedzialność finansowa. Odpowiada całym swoim majątkiem za działania spółki. Drugim typem wspólnika jest komandytariusz, który nie zajmuje się prowadzeniem spółki i dlatego ciążą na nim mniejsze zobowiązania finansowe (odpowiada jedynie do kwoty zapisanej w umowie).

Spółka akcyjna jest najbardziej skomplikowana forma spółki handlowej. Minimalny kapitał do założenia takiej spółki wynosi 100,000PLN. Prowadzenie spółki akcyjnej wymaga prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, dlatego należy prowadzić pełną księgowość. W spółce władze sprawuje prezes który jest wybierany przez zarząd spółki. Nazwa przedsiębiorstwa powinna zawierać w nazwie dodatkowo „spółka z o.o.”. Umowa między wspólnikami musi być zawarta w postaci aktu notarialnego.